Point of Space

Trafo Gallery, Praha 2018


Jan Kaláb - Instalation

Instalation

Jan Kaláb - Instalation

Instalation

Jan Kaláb - Instalation

Instalation

Jan Kaláb - Turkise Gradient 1-4 2018

Turkise Gradient 1-4 2018 40 cm, acrylic on canvas

Jan Kaláb - Slunce 2018

Slunce 2018 100 cm, acrylic on canvas

Jan Kaláb - Point

Point bronze

Jan Kaláb - 025_KALAB

025_KALAB

Jan Kaláb - Point

Point 120 cm, glass

Jan Kaláb - Amorfoid

Amorfoid 97 x 148 x 45 cm, resin

Jan Kaláb - Lednova modra obloha 2018

Lednova modra obloha 2018 150 x 119 cm, acrylic on canvas

Jan Kaláb - Red Void 2017

Red Void 2017 125x245 cm, acrylic on canvas

Jan Kaláb - opening 1. 11. 2018

opening 1. 11. 2018